fbpx

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  1. a) v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránkethequeen.sk, predávajúcemu už nedodáva,
  2. b) v prípade zjavnej chyby vpredajnej cene na tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu The Queen umiestneného na internetovej stránkethequeen.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,
  3. c) v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu),
  4. d) v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci nedostal dohodnutú platbu do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol inak.

V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť telefonicky na telefónnom čísle +421 948 439 267 alebo e-mailom na adresu info@thequeen.sk. Predávajúci odosiela objednaný tovar zvyčajne najbližší nasledujúci pracovný deň. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami vokamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:

  1. a) kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, avšaknemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti),
  2. b) kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
  3. c) kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnenýformulár o odstúpení zmluvy,ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
  4. d) kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu:

Nechtové štúdio KIKA s.r.o.
Dunajský Klátov 606
930 21 Dunajský Klátov

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu doporučene spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal (potvrdenie z pošty). Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Navigácia
Close

Košík

Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Vaše osobné údaje sa použijú na podporu vašich skúseností na celom tomto webe, na spravovanie prístupu k vášmu účtu a na iné účely opísané na našom webe pravidlá ochrany súkromia.

Already got an account?

Kategórie