Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:

a) dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta). V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné).

b) prevodom na účet - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke prevodom na bankový účet číslo SK04 8330 0000 0025 0165 1070, pričom ako variabilný symbol kupujúci uvádza číslo svojej objednávky. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci dohodnutú platbu nedostal do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

c) TatraPay - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke ihneď a bezhotovostne prostredníctvom internet bankingu Tatra banka, a. s. Kupujúci musí mať v tomto prípade zriadený účet v Tatra banke, a. s. a aktivovanú službu internet banking. Kupujúci bude ďalej presmerovaný na zabezpečenú stránku internet bankingu Tatra banka, a. s., kde zadá svoje prihlasovacie údaje. Všetky ostatné údaje týkajúce sa platby (číslo účtu, suma, variabilný symbol) budú vyplnené automaticky. Predávajúci nemá prístup k týmto údajom.

Zvolený spôsob platby za tovar je po uskutočnení objednávky pre kupujúceho záväzný a je ho možné zmeniť iba v prípade dohody s predávajúcim.