Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady na dodanie tovaru (poštovné, balné) uhrádza predávajúci nad 39,90 Eur.

Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať kupujúcemu najbližší nasledujúci pracovný deň odo dňa potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a informovať ho o pohybe jeho zásielky.

Zásielka bude v tomto prípade kupujúcemu doručená do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky, ak za zásielku nezaplatil vopred bezhotovostne.

Ak si zákazník v lehote stanovenej Slovenskou poštou tovar neprevezme a riadne neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený žiadať od zákazníka poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia (odo dňa vytvorenia objednávky do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu) ako i náklady, ktoré predávajúcemu vznikli márnou snahou doručiť tovar zákazníkovi (poštovné).